Priser

Priserne er fastsat indenfor de gældende takster af Kommunernes Landsforening, og Jyderupfejeren skal til enhver tid følge overenskomsten.

Udgiften til selve skorstensfejningen afregnes over ejendomsskatten, og du kan altid kontakte Jyderupfejeren, hvis du er tvivl om hvad beløbet dækker.

Jyderupfejeren sælger ikke materiel, men udfører udelukkende service. Du får således uvildig rådgivning om de gældende regler, den nyeste teknologi, og hvilke tiltag der kan gavne din brændselsøkonomi.

Gældende takster

Tillæg på de gældende takster efter aftale med Holbæk og Kalundborg kommune:

1 % lovpligtig tillæg på sodposer
2% lovpligtig tillæg for bortskaffelse af sod

KONTAKT JYDERUPFEJEREN MED SPØRGSMÅL ELLER ØNSKE OM RÅD OG VEJLEDNING

Kontakt os og få en snak om din skorsten, dine behov og vores service.

Du er også velkommen til at skrive en e-mail til os på jimmie@skorstensfejeren.dk eller ringe, hvis du har det bedre med et på telefon 29 46 66 44.