Ydelser

Det daglige arbejde består af følgende…
Skorstensfejning, rensning af røgrør, rensning af brændeovne, udtagning af sod i skorstenen og brandpræventivt tilsyn.

Desuden udføres øvrige opgaver.
Udfræsning af skorstene og røgrør, udtagning af reder i skorstenen, montering af allikeriste på skorstene, rensning af kedler (oliekedler, biobrændselskedler, brændekedler, masseovne, halmkedler osv) Montering af tagtrin og sikkerhedsbeslag, rensning af ventilation, renovering af brændeovne (sten, røgvenderplader og pakninger) Udskiftning af inddækninger til stålskorstene samt råd og vejledning.

Skorstensforinger.
Der udføres skorstensforinger i eksisterende skorstene, der monteres stålforinger samt støbes Isodor skorstensforinger.

(SKORSTENSFORINGER KAN IKKE UDFØRES I KALUNDBORG KOMMUNE)

Nyttige links:​